Kompletnú dodávku tepla, pitnej vody, teplej úžitkovej vody, požiarnu ochranu, odvoz a likvidáciu odpadu atď.

Ponúkame kompletnú správu Vášho objektu.