• 0918 498 903
 • kadlecik.sprava@gmail.com
 • Landier, spol. s r. o.

Administratíva

Spoločnosť Landier spol. s r. o. pre Vás zabezpečí kompletnú administratívnu agendu bytov  a nebytových priestorov.

Finance domu

Fond prevádzky, údržby a opráv

Príjem fondu:

 • Mesačné preddavky, príjem za prenájom spoločných častí domu, zariadení domu, pozemku…

 • Príjmy z výťažku exekúcie alebo z dobrovoľnej dražby zmluvné pokuty a úroky z omeškania

 • Príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu…

Použitie fondu

 • Výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku

 • Obnova, modernizácia a rekonštrukcia domu

 • Oprava balkónov a lodžií

 • 0918 498 903
 • kontakt@spravujemebyty.sk
 • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

Kontaktné údaje

Neváhajte a kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.