Pri výkone správy sa vždy snažíme využívať najmodernejšie technológie.