• 0918 498 903
  • kadlecik.sprava@gmail.com
  • Landier, spol. s r. o.

Správa nehnuteľností

Hľadáte správcu? Ste nespokojní s Vašou správcovskou spoločnosťou? Spoločnosť Landier spol. s r. o. je správna voľba s dlhoročnou praxou v správe bytov a nebytových priestorov. 

Správa domu znamená:

  • Prevádzka, údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných  zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva

  •  Služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru

  • Vedenie účtu domu v banke

  • Vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov

  • Iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

Kontaktné údaje

Neváhajte a kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.