Akreditovaný správca bytov a nebytových priestorov

Správa nehnuteľností

Poskytujeme kompletnú správu bytov a nebytových priestorov.

Doklady, účtovníctvo

Spoločnosť Landier spol. s r. o. pre Vás zabezpečí kompletnú administratívnu agendu.

Dispečing Non-Stop

Náš Non-stop dispečing je tu pre Vás v prípade poruchy alebo havárie…

Technológie

Pri výkone správy sa vždy snažíme využívať najmodernejšie technológie.

Zabezpečíme

Kompletnú dodávku tepla, pitnej vody, teplej úžitkovej vody, požiarnu ochranu, odvoz a likvidáciu odpadu.

Bezpečnosť

Vždy chránime záujmy a majetok vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spoločnosť Landier je úspešným absolventom akreditovaného štúdia správy bytov a nebytových priestorov.
Len akreditovaný správca dokáže zabezpečiť profesionálnu a odbornú správu bytového domu.

1 +
Rokov praxe
0 +
Zaúčtovaných faktúr
0 +
Vymenených meračov TUV/SUV/PRVN
0 +
Spravovaných bytov
0 +
Vybavených požiadaviek
0
Metrov štvorcových nebyt. priestorov

Výmena správcu

Neviete si radi s vašou správcovskou spoločnosťou, alebo žiadneho správcu nemáte?

Preto ponúkame stručný návod ako odvolať starého správcu a vybrať si správneho, ktorý bude vyhovovať vašim požiadavkám.

Ak rozmýšľate nad výmenou správcovskej spoločnosti radi Vám pomôžeme.

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

IČO: 35 752 904
IČ DPH: SK2020230993
Bankové spojenie: Tatra banka, účet č. 2625030663/1100