• 0918 498 903
  • kadlecik.sprava@gmail.com
  • Landier, spol. s r. o.

Odpočet meračov teplej a studenej vody

Na začiatku každého kalendárneho roku prebieha v bytových domoch odpočet meračov studenej a teplej vody.

Správcovská spoločnosť Landier zabezpečí odpočet a následnú agendu spojenú s odpočítavaním.

Dátum a čas tejto akcie je vopred oznámený vlastníkom v elektronickej alebo papierovej forme.

Odpočet

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

Kontaktné údaje

Neváhajte a kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

IČO: 35 752 904
IČ DPH: SK2020230993
Bankové spojenie: Tatra banka, účet č. 2625030663/1100

Zdieľaj tento článok: