• 0918 498 903
  • kadlecik.sprava@gmail.com
  • Landier, spol. s r. o.

Sanácia a rekonštrukcia balkónov

K základným povinnostiam správcovskej spoločnosti je zabezpečiť bezpečnosť bytového domu.

Rekonštrukcia balkónov zrealizovaná na bytovom dome (Pekná cesta 11) pred kompletnou rekonštrukciou fasády domu zabezpečila bezpečné prostredie v okolí domu.

Viac informácií nájdete na stránke Vyskovyservis.sk.

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcií

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

Kontaktné údaje

Neváhajte a kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

IČO: 35 752 904
IČ DPH: SK2020230993
Bankové spojenie: Tatra banka, účet č. 2625030663/1100

Zdieľaj tento článok: