• 0918 498 903
  • kadlecik.sprava@gmail.com
  • Landier, spol. s r. o.

Čistenie a dezinfekcia kontajnerového stanoviska

Dezinfekcia a odvoz odpadu realizovaná na kontajnerovom stanovišti bytového domu Pekná cesta 9/11 v Bratislave.

V priestore kontajnerového stanoviska prespávali osoby bez domova a na okolí bol vyhodený odpad patriaci do zberného dvora.

Pred čistením

Po čistení

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

Kontaktné údaje

Neváhajte a kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

IČO: 35 752 904
IČ DPH: SK2020230993
Bankové spojenie: Tatra banka, účet č. 2625030663/1100

Zdieľaj tento článok: